Region Dalarna har valt att definiera fasta innehållskoder för brandskyddsritning och utrymningsplan. 91 Brandskyddsritning 92 Utrymningsplan Ändringen gäller fr.o.m. 2019-11-21  

läs mer