Namngivning av modeller och ritningar

Tabellen nedan redovisar hur modeller, ritdeffar, och ritningar skall namnges. Detta gäller även ritningsnumrering.

Filnamnet består av följande sju delar:

1. FastighetsID – beskrivs med tre tecken
Se giltiga värden

2. ByggnadsID – beskrivs med två tecken
Se giltiga värden

3. PlanID – beskrivs med två tecken
Se giltiga värden

4. Innehåll – beskrivs med två tecken men kan vid behov kompliceras med ytterligare tre tecken.
Se giltiga värden

5. Redovisning – beskrivs med ett tecken.
Se giltiga värden

6. Del/Löpnummer
Se giltiga värden

7. Filformat
Genereras automatiskt